Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на Сайті WWW.SVL.UA.

1.2. Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним, та його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.3. Шляхом укладання цього Договору Покупець приймає у повному обсязі умови цього Договору, включаючи порядок оформлення замовлення, порядок та способи оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару та інші умови цього Договору.

1.4. Ухвалення умов цього Договору підтверджує, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, сенс якого йому зрозумілий і не викликає заперечень.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення Покупцем шляхом (способом), зазначеним у п.3.3 цього Договору.

2. Терміни, що використовуються у цьому Договорі:

2.1. Товар, товари – товари, послуги, роботи, інформація про які розміщена (представлена) на Сайті, а саме: світлодіодні світильники, блоки живлення, панелі та пульти управління освітленням, світлові рефлектори, світлодіоди, світлодіодні стрічки, плати та лінійки, алюмінієвий профіль, рефлектори, кабелі живлення, розсіювачі світла, електронні плати з драйверами, інші електронні та електромеханічні компоненти, елементи кріплення світильників та алюмінієвого профілю, аксесуари та супроводжуючі матеріали; послуги та роботи з проведення аудиту освітлення, світлотехнічного проектування, розробки проектної документації, світлотехнічний розрахунок, електромонтаж світильників та шеф-монтаж, сервісне обслуговування та інше.

2.2. Сайт – сайт Продавця за адресою WWW.SVL.UA, створений на замовлення Продавця, з використанням web-технологій, інтерактивний ресурс для розміщення комерційної та загальної інформації Продавця у мережі Інтернет. Використовується Продавцем для господарської діяльності, у тому числі для реалізації Товарів, для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років (приватна особа), фізична особа-підприємець, юридична особа, яка уклала з Продавцем цей Договір з метою придбання товарів/послуг, представлених на Сайті для використання в особистих цілях або для господарської (підприємницької) діяльності.

2.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІТЕЛКОМ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 40397897, юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28; поштова адреса: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8. Продавцями можуть виступати також інші юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці, які розміщують на Сайті інформацію про реалізовані Товари, що пропонуються до продажу. Найменування Продавця вказується під час оформлення Замовлення, а також у документах на передачу Товару Покупцеві.

2.5. Замовлення – вибір Покупцем окремих товарних позицій із переліку Товарів, інформація про які розміщена (представлена) на Сайті, шляхом: - розміщення Покупцем Замовлення на Сайті у Персональному робочому кабінеті (заповнення Покупцем форми Замовлення, розміщеної на Сайті), - направлення Замовлення на електронну пошту Продавця, - оформлення Замовлення за телефоном Продавця, вказаним у розділі контакти Сайту.

2.6. Персональний робочий кабінет – закритий розділ Сайту, до якого має доступ конкретний Покупець (одна фізична чи юридична особа). Цей розділ створюється з ініціативи Покупця за допомогою реєстрації (внесення особистих даних) у відкритій спеціальній формі Сайту. Цей розділ використовується Покупцем для розміщення Замовлень, оплати Товарів, оформлення доставки, подачі рекламацій, а також для збереження інформації про зроблені закупівлі Товару та умови співпраці з боку Продавця.

3. Предмет Договору та порядок його укладання

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, який оформив Покупець, зробивши Замовлення на Сайті, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів з використанням інтерактивного функціоналу Сайту, у тому числі: правила вибору Покупцем Товару серед товарних позицій, що представлені на Сайті; порядок оформлення Покупцем Замовлення на Сайті; порядок оплати Покупцем Замовлення, оформленого на Сайті; порядок доставки товару, замовленого на Сайті; порядок передачі товару у власність Покупця та інші істотні умови.

3.3. Датою укладання цього Договору – Публічної оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов цього Договору вважається дата оформлення Замовлення Покупцем шляхом: - розміщення Покупцем Замовлення на Сайті у Персональному робочому кабінеті (заповнення Покупцем форми Замовлення, розміщеної на Сайті), - направлення Замовлення на електронну пошту Продавця, - оформлення Замовлення за телефоном, вказаним у розділі контакти Сайту, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. Як підтвердження Замовлення Продавець надсилає Покупцю на адресу електронної пошти, вказану Покупцем, рахунок-фактуру або бланк замовлення. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений на сайті.

4.2. Товари, представлені на Сайті, включають:

4.2.1. Товари, що є на складі Продавця;

4.2.2. Товари, постачання яких планується найближчим часом на склад (позначаються відповідною відміткою). Для таких Товарів вказується термін постачання складу Продавця.

4.2.3. Товари, постачання яких склад здійснюється лише під замовлення Покупця (позначаються відповідною позначкою). Для таких Товарів вказується термін постачання складу Продавця.

4.2.4. Товари, що виготовляються Продавцем за індивідуальним замовленням Покупця. Для таких Товарів термін виготовлення та постачання встановлюється у письмовому договорі між Продавцем та Покупцем, або в інших документах на індивідуальне виготовлення таких Товарів.

4.3. Мінімально допустима сума та кількість одиниць Товару (максимальна та мінімальна) для кожного Замовлення встановлюється Продавцем самостійно та вказується на Сайті для кожної категорії Товарів.

4.4. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті шляхом:

  • розміщення Покупцем Замовлення на Сайті у Персональному робочому кабінеті (заповнення Покупцем форми Замовлення, розміщеної на Сайті),
  • направлення Замовлення на електронну пошту Продавця,
  • формлення Замовлення за телефоном, вказаним у розділі Контакти Сайту. На підставі оформленого Замовлення Покупець отримує від Продавця рахунок-фактуру або бланк замовлення. Копія відповідного документа надсилається Покупцеві на адресу його електронної пошти.

4.5. У разі відсутності Товару на складі Продавця, термін поставки Замовлення може бути збільшений. Покупець має право замінити відсутній Товар його аналогом, відмовитись від даного Товару або анулювати Замовлення.

4.6. Продаж Товарів Покупцеві здійснюється у національній валюті.

5. Ціна товару. Порядок та способи оплати Товару.

5.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті у гривнях. Ціна товару не включає вартість доставки товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку, без попередження Покупця, змінити ціну на Товар залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг зазначається на Сайті.

5.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару одним із способів:

5.4.1. банківською карткою Visa та MasterCard при оформленні Замовлення за допомогою платіжної системи, інтегрованої з Сайтом (Інтернет-еквайринг), а саме: ____________________________________________________________________;

5.4.2. шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця, згідно рахунка-фактури, отриманого від Продавця.

5.5. При виготовленні Продавцем Товарів за індивідуальним Замовленням Покупця між Покупцем та Продавцем може бути укладений письмовий договір на виготовлення та постачання Товару, в якому визначаються всі істотні умови Договору, у тому числі умови оплати Товару.

5.6. У разі анулювання Замовлення або проведення процедури повернення Товару кошти, сплачені Покупцем за Товар, підлягають поверненню Покупцю. Повернення коштів Покупцю здійснюється:

  • на номер банківської картки Покупця, з якої було оплачено Замовлення, через платіжну систему, інтегровану із Сайтом;
  • на номер банківської картки, наданий Покупцем для повернення коштів, якщо оплата проводилася Покупцем за реквізитами Продавця через касу банку;
  • на розрахунковий рахунок Покупця за умов безготівкової оплати.

Повернення коштів здійснюється за письмовою заявою Покупця, з обов'язковим вказанням у заяві наступної інформації:

  • прізвища, ім'я, по батькові, адреси, контактного телефону та електронної пошти Покупця;
  • підстави для повернення коштів;
  • реквізитів банківського рахунку/картки Покупця.

5.7. Термін повернення коштів – до 10 банківських днів після отримання Продавцем належним чином оформленої письмової заяви Покупця на повернення коштів.

5.8. Продавець має право самостійно встановлювати засоби оплати Покупцем окремих категорій Товарів.

6. Умови доставки Товару

6.1. Доставка Товару, придбаного на Сайті, за межі Київської області та 15-кілометрової зони від дорожнього знаку «Київ», що позначає межі міста Києва, здійснюється:

6.1.1. До пунктів прийому та відправлення вантажів транспортно-кур'єрської компанії (за замовчуванням – «Нової пошти») за рахунок Продавця, якщо вартість оплаченого Товару перевищує 2000,00 грн.

6.1.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови доставки, зазначені у п. 6.1.1. цього Договору. Зміни набирають чинності з моменту відображення на Сайті Продавця у відповідному розділі нових умов доставки за рахунок Продавця. Продавець не має права змінювати умови доставки, встановлені у п. 6.1.1. цього Договору для Товарів, які були замовлені Покупцем раніше, до внесення змін.

6.1.3. Доставка Товару безпосередньо на адресу місцезнаходження Покупця «до дверей» із залученням транспортно-кур'єрської компанії здійснюється за рахунок Покупця, якщо інше не передбачено окремим письмовим договором між Продавцем та Покупцем. Необхідність доставки Товару до дверей Покупець зобов'язаний погодити з Продавцем заздалегідь, до відправки Товару.

6.1.4. Доставка Товару на тимчасово окуповані території не відбувається.

6.1.5. Терміни доставки оплаченого Товару визначаються транспортно-кур'єрською компанією (перевізником) з урахуванням способу перевезення та відраховуються від дня, коли вантаж був доставлений Продавцем до відділення компанії-перевізника для подальшого відправлення Покупцю.

6.1.6.Датою відправки Товару Покупцеві вважається: - день надходження платежу від Покупця за замовлений Товар – за умови отримання платежу Продавцем до 14:00; - наступний робочий день після дня надходження платежу від Покупця за замовлений Товар – за умови отримання платежу Продавцем після 14:00.

6.1.7. Продавець не несе відповідальності за порушення транспортно-кур'єрською компанією термінів доставки Товару, які декларуються транспортно-кур'єрськими компаніями на сайтах, у місцях приймання-здачі вантажів та в офіційних документах таких компаній.

6.2. Доставка Товару, придбаного на Сайті, по місту Києву та в межах 15-кілометрової зони від дорожнього знака «Київ», що позначає межі міста Києва, здійснюється:

6.2.1. Штатним кур'єром Продавця за рахунок Продавця при придбанні Товару Покупцем на суму від 5000,00 грн.

6.2.2. Доставка Товару Покупцю здійснюється протягом дня за умови отримання Продавцем коштів від Покупця за Товар до 10-00 такого дня. В іншому випадку, доставка здійснюється протягом наступного дня.

6.2.3. Адресу, за якою доставляється Товар, Покупець зобов'язується узгодити із Продавцем.

6.2.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови доставки, зазначені у п. 6.2.1. цього Договору. Зміни набирають чинності з моменту відображення на Сайті Продавця у відповідному розділі нових умов доставки за рахунок Продавця. Продавець не має права змінювати умови доставки, встановлені у п. 6.2.1. цього Договору для Товарів, які були замовлені Покупцем раніше, до внесення змін.

6.2.5. При необхідності термінової доставки оплаченого Товару Продавець за запитом Покупця залучає до надання послуги транспортно-кур'єрську компанію, послуги якої оплачуються Покупцем.

6.3. Самовивіз оплаченого Товару здійснюється Покупцем за адресою: м. Київ, бульвар В. Гавела, 8, БЦ X-space, у робочі дні з Понеділка до П'ятниці з 8:00 до 19:00.

6.4. Продавець надає Покупцеві разом із Товаром товарно-супровідні документи, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Продавець зобов'язується докладати всіх можливих зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на Сайті.

6.6. Датою отримання Товару вважається дата підписання Покупцем документа, що підтверджує факт прийняття Товару (товарно-транспортна накладна, акт приймання-передачі, декларація на пересилання) або дата фактичного отримання Товару Покупцем. Для видачі Товару одержувач – Покупець або його представник – зобов'язаний пред'явити документ, що підтверджує його особу (паспорт) та довіреність, якщо Товар отримує представник Покупця.

6.7. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний перевірити його на наявність механічних пошкоджень і комплектності та у разі виявлення невідповідності на місці пред'явити претензії представнику транспортно-кур'єрської компанії або відповідальному за видачу товару співробітнику Продавця. В іншому випадку претензії Покупця щодо механічних пошкоджень Товару Продавцем не приймаються та не розглядаються. Продавець не несе відповідальності за дії компанії, що забезпечує доставку Товару Покупцю.

6.8. Покупець має право порушити цілісність упаковки Товару, провести огляд Товару, а також розпоряджатися Товаром будь-яким способом на власний розсуд лише після повної його оплати. Вищезгадане не позбавляє Покупця прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення Товару.

6.9. Покупець має право призначити одержувачем Товару третю особу, вказавши у формі замовлення дані, необхідні для ідентифікації такого одержувача та доставки йому Товару.

6.10. Умови доставки окремих категорій Товарів встановлюються Продавцем на Сайті.

7. Умови повернення Товару

7.1. Покупець має право на заміну або повернення Продавцю Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою /габаритами/фасоном/кольором/розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на обмін або повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи день покупки. Заміна або повернення Товару належної якості може відбутися, якщо Товар не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом із проданим Товаром. Повернення або заміна (обмін) Товару, замовленого Покупцем на Сайті, з причин, що не пов'язані з його якістю та ключовими характеристиками, відбувається за рахунок Покупця.

7.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товара, Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».

7.3. Розгляд вимог, що передбачені Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем необхідних документів, передбачених чинним законодавством України.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Покупець зобов'язаний:

8.1.1. Самостійно пройти реєстрацію на Сайті Продавця, вказавши достовірні особисті дані для отримання доступу до персонального робочого кабінету;

8.1.2. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись із змістом цього Договору та прийняти його умови для здійснення покупки Товару;

8.1.3. До моменту оформлення Замовлення ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на Сайті;

8.1.4. Здійснювати Замовлення Товарів через свій персональний робочий кабінет на Сайті;

8.1.5. Самостійно визначати спосіб оплати та доставки Товарів;

8.1.6. Вчасно оплатити замовлений Товар;

8.1.7. При отриманні Товару переконатися у його цілісності та відповідності до Замовлення. У разі пошкодження Товару та/або невідповідності до вказаного в Замовленні зафіксувати це у присутності співробітника транспортно-кур'єрської компанії або співробітника Продавця;

8.1.8. Перевірити технічний стан/справність Товару та його відповідність заявленим Продавцем технічним характеристикам. У разі виявлення несправностей або невідповідності технічним характеристикам негайно повідомити про це Продавця.

8.2. Покупець має право:

8.2.1. Вимагати від Продавця надання послуг відповідно до умов цього Договору;

8.2.2. Отримати заміну несправного/пошкодженого Товару або повернення сплаченої за Товар суми коштів, якщо брак/пошкодження сталися не з вини Покупця;

8.2.3. Отримати заміну Товару у разі його невідповідності технічним характеристикам, заявленим на Сайті. Або в цьому випадку повернути повну вартість товару.

8.2.4. Отримати консультацію від Продавця щодо характеристик Товару та правил/порядку розміщення Замовлення в особистому кабінеті.

8.3. Продавець зобов'язаний:

8.3.1. Дотримуватись умов цього Договору;

8.3.2. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та Замовлення Покупця;

8.3.3. Нести відповідальність у межах гарантійних зобов'язань за якість Товару, термін його служби, за відповідність задекларованим характеристикам та за робочий стан у цілому;

8.3.4. Передавати Покупцеві Товари у належній комплектації, яка відповідає технічній документації Товару;

8.3.5. Забезпечити цілісність Товару під час транспортування;

8.3.6. Забезпечити розміщення на Сайті достовірної інформації щодо технічних характеристик та комплектації Товару, умов його використання;

8.3.7. Здійснити заміну оплаченого Покупцем Товару власним коштом або повернути Покупцеві його вартість на умовах, зазначених у цьому Договорі;

8.3.8. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, або за бажанням самого Покупця;

8.3.9. Надавати Покупцям усні консультації по телефону або за допомогою іншого засобу зв'язку з питань оформлення Замовлень.

8.4. Продавець має право:

8.4.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Усі зміни набирають чинності з моменту їх публікації.

8.4.2. В односторонньому порядку призупинити виконання зобов'язань за цим Договором у разі порушення його умов Покупцем.

8.4.3. Змінити інформацію про Товари, які представлені на Сайті, у разі виявлення помилок та невідповідностей у технічних характеристиках; у разі змін комерційних умов співпраці з Покупцями; відповідно до змін податкового чи митного законодавства; у разі зміни цін на Товари та в інших випадках.

8.4.4. Відмовитись від заміни Товару або повернення коштів за Товар у разі необґрунтованих претензій з боку Покупця, при виявленні неправдивої чи спірної інформації, яка наведена Покупцем як причина для заміни Товару/повернення грошей за Товар.

8.4.5. Залучати на власний розсуд третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальність за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю, внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають можливість виконання цього Договору або об'єктивно цьому перешкоджають, настання яких Сторони не могли передбачати та запобігти їм (стихійним лиха, епідемії, війни та інше).

9.4 Вказані на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Конкретні умови продажу Товару можуть визначатися Продавцем під час укладання з Покупцем індивідуального договору.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Приймаючи умови цього Договору, надаючи свої персональні дані на сайті під час реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

10.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (розповсюдження) своїх даних транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України

10.3. Покупець відповідає за надання та підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

11. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на сайті, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (СМС) та електронної пошти.

11.2. Покупець має право відмовитись у будь-який момент від отримання такої розсилки у розділі «Персональний робочий кабінет» на Сайті.

12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

12.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки (торговельні марки), фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи тексти, фотографії, графічні зображення, відеоматеріали.

12.2. Весь вміст Сайту охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

12.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір укладено на території України, він діє в рамках чинного законодавства України.

13.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спірного питання шляхом переговорів Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14. Термін дії Договору та порядок його розірвання

14.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

14.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний лише за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару Покупцю шляхом повернення коштів Покупцю.

14.3. Цей договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі суттєвого порушення умов цього Договору іншою стороною.